Strategier för lärande och utveckling

Hållbarhet inifrån och ut.

Skolbyrån är en idédriven byrå som bygger hållbara organisationer tillsammans med ledare och personal inom skola och utbildning. 

Vi har samlat vår erfarenhet på fältet. Med bred erfarenhet av skolutveckling, organisation och ledarskap vet vi att det är möjligt att skapa långsiktiga och hållbara resultat för samarbete, kommunikation och utveckling.

Handledning – kartläggning – punktinsatser…

Behöver ni handledning, hjälp med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram eller punktinsatser mot elever som behöver stöd.

Vill ni slippa personalkostnader, anställningar och ansvar för ny personal, men ändå få tillgång till erfarna lärare med möjlighet till flexibla lösningar? 

Skolbyrån erbjuder handledning och riktat elevstöd samt kortare vikariat på konsultbasis. Ni får det stöd och den handledning ni behöver, under den eller de perioder då ert behov är som störst. Tillsammans utformar vi en plan som passar era behov. 

Workshops, föreläsningar, samtal och handledning

Pusselbitar för systematiskt och hållbart arbete 

Skolan är en fantastisk och viktig arbetsplats. Vi vill bidra till att effektivisera processer och skapa nya, kreativa strukturer och möjligheter i skolan så att varje individ kommer till sin rätt.

 • Roller och ansvarsfördelning Att ta vara på den kompetens som finns, att komma till sin rätt – förutsättningar för att utföra uppdraget
 • Dokumentation Relevant och levande dokumentation som gör nytta
 • Systematiskt kvalitetsarbete Att bygga ett systematiskt arbete
 • Värdegrund och kommunikation Hur talar vi med varandra, och vad säger vi?
 • Vision Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet, och en gemensam riktning.
Att vända frånvaro till närvaro 

Med utgångspunkt i vår bok ”På spaning efter skolnärvaro” så lyfter vi rutiner och systematik som verktyg för att minska problematisk skolfrånvaro.

Upprinnelsen till boken är alltså vårt eget behov av kunskap om problematisk skolfrånvaro. Vi har skrivit den bok vi själva har saknat när vi stått i verkligheten och försökt skapa reda i en trasslig skolgång med hög frånvaro. Vi har satt olika perspektiv under luppen för att förstå och samla olika infallsvinklar kring ämnet. Vi vill att den här boken ska vara konkret och förankrad i verkligheten. Boken ska kunna användas som handbok av arbetslaget, elevhälsan, mentor/klasslärare, familjer – eller för all del, alla som på något sätt kommer i kontakt med problematisk skolfrånvaro. 

Vi hoppas att den här boken ska ge hopp om att det är möjligt att hitta en väg tillbaka till klassrummet, och att boken också kan vara en del av arbetet med att finna den vägen. Vi vill också att den ska visa vikten av en allmän och bra skola, en skola som alla elever kan växa och trivas i. 

Yrke: lärare
 • Att äga klassrummet Klassrummet – din scen
 • Återkoppling Framåtsyftande och formativ återkoppling som ett verktyg för lärande och utveckling.
 • Motivation Mognad och motivation är viktiga faktorer för skolframgång. Men hur motiverar man?
 • Struktur Metodik och didaktik
 • Kommunikation Tala med elever och vårdnadshavare, föräldramöten och utvecklingssamtal.
Distansundervisning

Metodik och struktur för distansundervisning

 • Schema för dagen och veckan, med inlagda pauser (med utrymme för förändringar)
 • Gemensam start och slut på lektioner och uppgifter
 • Avstämningar och interaktion med lärare
 • Möjlighet till stöttning vid behov
 • Återkoppling
 • Framåtsyftande flexibel planering (imorgon, nästa vecka…)
 • Jämlika sociala ytor – att alla elever har kontroll över mikrofon och kamera och kan interagera vid behov

Se till att det finns en plan B – tekniken kan strula!

Lärmaterial och utbildningar

Vi skapar skol- och lärmaterial för ett flertal företag, stiftelser och organisationer. Lärarhandledningar och elevmaterial kopplat till läsutveckling och genrepedagogik är några av de projekt vi arbetat med för bland annat UR skola och Novellix. 

Vi skapar utbildningar för myndigheter, organisationer, företag och skolor. Vi kopplar material till kurs- och läroplaner och bearbetar för målgruppsanpassning, tonalitet och lix-värde. Vi skapar också material med specialpedagogiskt fokus, samt kopplat till särskola. 

LÄNKAR TILL ANNAT SOM VI SKRIVIT OCH PROJEKTLETT I OLIKA SAMARBETEN:

Anlita oss även för:

 • Manusskrivande
 • Skribentuppdrag
 • Projektledning
 • Speakeruppdrag/inläsningar
 • Redaktörsuppdrag (Lix-värde, målgruppsanpassning, tonalitet, språkgranskning)

skolbyran@gmail.com