Strategier för lärande och utveckling

Hållbarhet inifrån och ut.

Skolbyrån är en idédriven byrå som bygger hållbara organisationer tillsammans med ledare och personal inom skola och utbildning. 

Vi har samlat vår erfarenhet på fältet. Med bred erfarenhet av skolutveckling, organisation och ledarskap vet vi att det är möjligt att skapa långsiktiga och hållbara resultat för samarbete, kommunikation och utveckling.

Workshops, föreläsningar och handledning

Att vända frånvaro till närvaro 

Jag är ingen hemmasittare – jag kan bara inte gå i skolan.

Det är ingen nyhet att antalet elever med problematisk skolfrånvaro ökar. Orsakerna kan vara många och skiftande, och att hantera och förstå dessa elever är inte alltid enkelt. Problematisk skolfrånvaro kommer sällan som en blixt från klar himmel, och få är de elever som går från en fungerande vardag ena dagen till en kaosartad frånvaro den andra.

En föreläsning i två delar

 1. Vad är skolfrånvaro – och hur arbetar vi mot närvaro? Språkets makt – “jag är ingen hemmasittare – jag kan bara inte gå i skolan”.
 1. Flexibel skolgång – med ramar och struktur. Implementeringsteori och samverkan – en lyckad mix.

Föreläsningen fokuserar på samverkan, förberedelse och flexibilitet och utgår från boken “Med sikte på skolnärvaro”. Boken ska kunna användas som handbok av arbetslaget, elevhälsan, mentor/klasslärare, familjer – eller för all del, alla som på något sätt kommer i kontakt med problematisk skolfrånvaro. Vi hoppas att den ska ge hopp om att det är möjligt att hitta en väg tillbaka till klassrummet, och att boken också kan vara en del av arbetet med att finna den vägen. Vi vill också att den ska visa vikten av en allmän och bra skola, en skola som alla elever kan växa och trivas i. 

Handledning – kartläggning – punktinsatser…

Behöver ni handledning, hjälp med pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram eller punktinsatser mot elever som behöver stöd.

Vill ni slippa personalkostnader, anställningar och ansvar för ny personal, men ändå få tillgång till erfarna lärare med möjlighet till flexibla lösningar? 

Skolbyrån erbjuder handledning och riktat elevstöd samt kortare vikariat på konsultbasis. Ni får det stöd och den handledning ni behöver, under den eller de perioder då ert behov är som störst. Tillsammans utformar vi en plan som passar era behov. 

Pusselbitar för systematiskt och hållbart arbete 

Skolan är en fantastisk och viktig arbetsplats. Vi vill bidra till att effektivisera processer och skapa nya, kreativa strukturer och möjligheter i skolan så att varje individ kommer till sin rätt.

 • Roller och ansvarsfördelning Att ta vara på den kompetens som finns, att komma till sin rätt – förutsättningar för att utföra uppdraget
 • Dokumentation Relevant och levande dokumentation som gör nytta
 • Systematiskt kvalitetsarbete Att bygga ett systematiskt arbete
 • Värdegrund och kommunikation Hur talar vi med varandra, och vad säger vi?
 • Vision Grunden för det systematiska kvalitetsarbetet, och en gemensam riktning.
Klassrummet – din scen

Särskilt riktat mot undervisning i differentierade grupper som exempelvis elever med språkstörning och andra NPF-diagnoser

 • Planera och genomföra undervisning och bedömning i differentierade grupper – Metodik, struktur och didaktik
 • Kommunikation och strategier: Vad vi säger – och hur vi säger det.
 • Motivation och relation – social och kognitiv mognad samt exekutiva funktioner
 • Lärmiljö, stöd och kartläggningar
Handledning och undervisning
 • Skrivutveckling – stöd, mallar och modeller för att utveckla elevers skrivande
 • Läsning – en väg till skrivande och skolframgång
Lärmaterial och utbildningar

Vi skapar skol- och lärmaterial för ett flertal företag, stiftelser och organisationer. Lärarhandledningar och elevmaterial kopplat till läsutveckling och genrepedagogik är några av de projekt vi arbetat med för bland annat UR skola och Novellix. 

Vi skapar utbildningar för myndigheter, organisationer, företag och skolor. Vi kopplar material till kurs- och läroplaner och bearbetar för målgruppsanpassning, tonalitet och lix-värde. Vi skapar också material med specialpedagogiskt fokus, samt kopplat till särskola. 

LÄNKAR TILL ANNAT SOM VI SKRIVIT OCH PROJEKTLETT I OLIKA SAMARBETEN:

Anlita oss även för:

 • Manusskrivande
 • Skribentuppdrag
 • Projektledning
 • Speakeruppdrag/inläsningar
 • Redaktörsuppdrag (Lix-värde, målgruppsanpassning, tonalitet, språkgranskning)

skolbyran@gmail.com