Strategier för lärande och utveckling

Hållbarhet inifrån och ut

Skolbyrån – en idédriven byrå som bygger hållbara organisationer tillsammans med ledare och personal inom skola och utbildning. 

Med bred erfarenhet av skolutveckling, organisation och ledarskap vet vi att det är möjligt att skapa långsiktiga och hållbara resultat för samarbete, kommunikation och utveckling.

Utbildning och lärande

Föreläser och och handleder inom lärande och utveckling

Modererar konferenser, seminarier och föreläsningar

Projektleder utbildningsinsatser och faciliterar samverkan

Utvecklar program och kursinnehåll

Genomför Kurser, konferenser, digitala utbildningar

Skriver läromedel, facklitteratur och skönlitteratur.

Skriver lärarhandledningar och lärmaterial.

 

skolbyran@gmail.com

https://www.instagram.com/skolbyran/?hl=sv