Strategier för lärande och utveckling

Hållbarhet inifrån och ut

Skolbyrån – en idédriven byrå som bygger hållbara organisationer tillsammans med ledare och personal inom skola och utbildning. 

Med bred erfarenhet av skolutveckling, organisation och ledarskap vet vi att det är möjligt att skapa långsiktiga och hållbara resultat för samarbete, kommunikation och utveckling.

Workshops, föreläsningar och handledning

Trygga roller – trygg verksamhet

 • Tydliga roller 
 • Små medel – stora resultat
 • Att bygga relationer
 • Kartläggning och differentiering
 • Att skapa motivation 

Närvaro – motivation – trygghet

 • Hur kan det närvarofrämjande och relationella arbetet genomsyra hela skolan och ge positiva resultat?
 • Kartläggningar i liten skala
 • Att vara saknad gör skillnad 
 • Det ska göra skillnad att inte vara i skolan – motivation och stimulans

Samverkan – tydlighet – kommunikation 

 • Hur skapar du goda och förtroendefulla relationer i skolan där eleverna känner sig trygga och motiverade?
 • Hur kan det relationella arbetet genomsyra hela skolan och ge positiva resultat?
 • Ledarskap – goda strukturer och tydliga roller, 
 • Undervisning – planera, differentiera, kommunicera. 
 • Motivation – för eleven och för läraren. 
 • Struktur för planering och kvalitetsarbete.
Att vända frånvaro till närvaro Öka närvaron, motivationen och tryggheten genom systematiskt arbete.
Arbetet med att främja närvaro kan ge ringar på vattnet till andra delar av
ert utvecklingsarbete, och visa vägen .Vad är skolnärvaro?
“Jag kan inte gå till skolan, men jag kan delta i undervisningen”.
Under coronakrisen har vi alla fått omvärdera vad skolnärvaro innebär. Vi
har sett hur vissa elever gynnas av den distanserade undervisningen,
medan andra saknar närundervisningen och vardagens struktur. Vi lyfter
framgångsfaktorer kring dessa delar.

Jag är ingen hemmasittare – jag kan bara inte gå i skolan.

Den här meningen rymmer så mycket. Den rymmer frustration, vilja, längtan,
men också vanmakt. Det är ingen nyhet att antalet elever med problematisk
skolfrånvaro ökar.
Orsakerna kan vara många och skiftande, och att hantera och förstå dessa
elever är inte alltid enkelt. Problematisk skolfrånvaro kommer sällan som en
blixt från klar himmel, och få är de elever som går från en fungerande
vardag ena dagen till en kaosartad frånvaro den andra.
En föreläsning i två delar

 1. Vad är skolfrånvaro – och hur arbetar vi mot närvaro?
  Språkets makt – “jag är ingen hemmasittare – jag kan bara inte gå i skolan”.
 2. Flexibel skolgång – med ramar och struktur

  Föreläsningen fokuserar på samverkan, förberedelse och flexibilitet och
  utgår från boken “Med sikte på skolnärvaro”.

Boka föreläsning genom Lärarförbundet: https://www.lararforbundet.se/artiklar/forelasarbanken-skolbyraan-anna-och-mia

eller via direktmail till oss: skolbyran@gmail.com

Köp förinspelade föreläsningar via Preparus: https://preparus.se/produkt/forelasning/med-sikte-pa-skolnarvaro/

FLER TJÄNSTER GENOM SKOLBYRÅN

Skolbyrån erbjuder handledning och riktat elevstöd samt kortare vikariat på konsultbasis. Ni får det stöd och den handledning ni behöver, under den eller de perioder då ert behov är som störst. Tillsammans utformar vi en plan som passar era behov. 

Vi handleder kring enkla åtgärder som underlättar för differentierade grupper, elever med NPF-diagnoser, men också för läraren. Många skolor har redan kommit en bit på väg när det gäller tydliggörande pedagogik och bildstöd. Här dukar vi upp en palett med fler verktyg att använda. Det handlar om lärmiljö – schema – övergångar – kommunikation

Anlita oss även för:

 • Moderators-uppdrag
 • Manusskrivande
 • Skribentuppdrag
 • Projektledning
 • Speakeruppdrag/inläsningar
 • Redaktörsuppdrag (Lix-värde, målgruppsanpassning, tonalitet, språkgranskning)
Lärmaterial och utbildningar

Vi skapar:

 • Skol- och lärmaterial för ett flertal företag, stiftelser och organisationer – bland annat URplay, Svenskt näringsliv, Natur och kultur, ECPAT och Novellix. 
 • Utbildningar för myndigheter, organisationer, företag och skolor – bland annat för Skolverket.
 • Material med specialpedagogiskt fokus, samt kopplat till särskola. 
 • Vi kopplar material till kurs- och läroplaner och bearbetar för målgruppsanpassning, tonalitet och lix-värde.
 • Läromedel

Arbetsböcker för Skolcopy: https://skolcopy.se/aktuellt/

Funderar du på att anlita Skolbyrån? Känn dig trygg i att göra det – så här säger några av våra deltagare och samarbetspartners:

Referenser i urval:

 • Kan varmt rekommendera Skolbyrån om man söker en kommunikativ, driven och skicklig samarbetspartner. Jenny Björk projektledare, Lexicon AB
 • För mig som lärare var det givande att läsa boken och höra föreläsningen, det gav mig kunskap om de små detaljer som gör stor skillnad. /Lärare
 • Anna och Mia är kunniga inom sitt område, välbelästa och pålitliga. Rekommenderas! /Anna Granlund, Bonnierförlagen Lära 
 • Skolbyrån har på uppdrag av oss sammanställt handledningar för våra böcker som används av många skolor runt om i Sverige. Vårt samarbete varit toppen på alla sätt. Vi får snabba svar och proffsig återkoppling på allt. Skolbyrån har bidragit till att våra handledningar känns proffsiga och vi kan varmt rekommendera andra att använda Skolbyråns hjälp, för att ta fram professionellt läromedel. Emelie Sjölander, Grundare & VD Boksmart förlag, Barnsmart skolmaterial & Barnsmart.se
 • Nu vet jag mer om hur jag och mina kollegor ska “stämma i bäcken” när det kommer till skolfrånvaro. Eleven måste få känna sig saknad!  /Personal på grundskola
 • Det här är en viktig bok, och både den och föreläsningen gav mig insikter om att jag måste stanna upp och reflektera – vi måste se varandra och möta varje elev med genuint intresse. Så många bra tips! /Personal på resursskola
 • Bra, trygga föreläsare som det var intressant att lyssna på. /Deltagare konferens
 • Lugna, pålästa och samspelade bra./Deltagare konferens
 • Intressant och givande, många konkreta tips och råd. /Deltagare konferens
 • Vi samarbetade under vårterminen 2020 med Skolbyrån, Mia och Anna. Båda var lösningsfokuserade, uppgiftsorienterade, flexibla och mycket kunniga i sitt arbete. De arbetade främst med de yngre eleverna och hade en riktad lässatsning tillsammans med dem. De arbetade också med enstaka av de äldre eleverna där struktur och förståelse var fokus. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och kan verkligen tänka oss att anlita dem igen.  Jenny Blomquist Silverbäckens skola, Sollentuna
 • Bra, tydliga, pratade lagom mycket. /Talare konferens – Skolbyrån modererade
 • Otroligt hjälpsamma och fina när de presenterade och pratade efter att man hade talat. /Talare konferens – Skolbyrån modererade
 • Jag kände mig trygg vilket antagligen gjorde min insats bättre. /Talare konferens– Skolbyrån modererade
 • Vi har valt att anlita dem för fler uppdrag och att vi varmt kan rekommendera dem för för det som ni planerar. /Frida Carlsson, Ability Partner

skolbyran@gmail.com

https://www.instagram.com/skolbyran/?hl=sv