Strategier för lärande och utveckling

Hållbarhet inifrån och ut

Skolbyrån – en idédriven byrå som bygger hållbara organisationer tillsammans med ledare och personal inom skola och utbildning. 

Med bred erfarenhet av skolutveckling, organisation och ledarskap vet vi att det är möjligt att skapa långsiktiga och hållbara resultat för samarbete, kommunikation och utveckling.

Just nu:

Föreläsningar och handledning

Undervisa heterogena grupper –  växa i samspel med andra

Kommunikation och utveckling för elever i anpassade skolformer.

Med utgångspunkt i det heterogena klassrummet lyfter föreläsningen strategier för undervisning av elever i anpassade skolformer. Vi talar om kommunikation och språk, och hur vi kan nå lärande och utveckling i samspel med varandra. 

 • Trygg och tydlig kommunikation 
 • Undervisning och utveckling
 • Livet i och utanför skolan – socialt lärande, samspel och utveckling
 • Kognitiv tillhörighet – social tillhörighet
 • Att hitta en positiv självbild  – identifikation och representation

Lärande relationer – att gå från hur vi är till vad vi gör 

Vi talar om det pedagogiska ledarskapet på olika nivåer kopplat till såväl undervisning som andra arenor i skolans värld. Vi talar om att möta elever med ett empatiskt ledarskap som visar förståelse för den värld som de lever i. Vad vi gör snarare än hur vi är – lärande relationer. 

 • Empatiskt ledarskap
 • Struktur och stöttning – mallar och modeller för lärande och utveckling
 • Aktiva elever – varierad undervisning som framgångsfaktor
 • Livet i och utanför skolan – socialt lärande, samspel och utveckling
 • Skolans roll i en föränderlig värld.

Skolnärvaro

Hur kan vi minska de faktorer som utlöser frånvaro, och på vilket sätt är det möjligt att stötta eleven in i närvaro igen?

Med utgångspunkt i forskning, intervjuer och arbete i skolan ger vi exempel på verktyg och strategier som kan vara till stöd i arbetet med frånvarande elever. Det finns inga färdiga mallar, men det går att nå långt med kunskap och medvetna strategier. Ofta behöver vi både byta perspektiv och göra en tankevända när vi arbetar med det här temat.

Föreläsningens delar:

 • Varför skolfrånvaro?
 • Hur påverkar dagens samhälle våra elever?
 • Bygg på relationen och få eleven att känna sig saknad
 • Mående – Ork – Motivation
 • Rutiner och samverkan
 • Språket som makt – vad vi säger och hur vi säger det
 • Små steg framåt

Köp förinspelade föreläsningar via Preparus: https://preparus.se/produkt/forelasning/med-sikte-pa-skolnarvaro/

 

Anlita oss även för:

 • Moderator-uppdrag
 • Manusskrivande
 • Skribentuppdrag
 • Projektledning
 • Speakeruppdrag/inläsningar
 • Redaktörsuppdrag (Lix-värde, målgruppsanpassning, tonalitet, språkgranskning)
Lärmaterial och utbildningar

Vi skapar:

 • Skol- och lärmaterial för ett flertal företag, stiftelser och organisationer – bland annat URplay, Svenskt näringsliv, Natur och kultur, ECPAT och Novellix. 
 • Utbildningar för myndigheter, organisationer, företag och skolor – bland annat för Skolverket.
 • Material med specialpedagogiskt fokus
 • Vi kopplar material till kurs- och läroplaner och bearbetar för målgruppsanpassning, tonalitet och lix-värde.
 • Läromedel

Referenser i urval

Funderar du på att anlita Skolbyrån? Känn dig trygg i att göra det – så här säger några av våra deltagare och samarbetspartners:

 • Kan varmt rekommendera Skolbyrån om man söker en kommunikativ, driven och skicklig samarbetspartner. Jenny Björk projektledare, Lexicon AB
 • För mig som lärare var det givande att läsa boken och höra föreläsningen, det gav mig kunskap om de små detaljer som gör stor skillnad. /Lärare
 • Anna och Mia är kunniga inom sitt område, välbelästa och pålitliga. Rekommenderas! /Anna Granlund, Bonnierförlagen Lära 
 • Skolbyrån har på uppdrag av oss sammanställt handledningar för våra böcker som används av många skolor runt om i Sverige. Vårt samarbete varit toppen på alla sätt. Vi får snabba svar och proffsig återkoppling på allt. Skolbyrån har bidragit till att våra handledningar känns proffsiga och vi kan varmt rekommendera andra att använda Skolbyråns hjälp, för att ta fram professionellt läromedel. Emelie Sjölander, Grundare & VD Boksmart förlag, Barnsmart skolmaterial & Barnsmart.se
 • Nu vet jag mer om hur jag och mina kollegor ska “stämma i bäcken” när det kommer till skolfrånvaro. Eleven måste få känna sig saknad!  /Personal på grundskola
 • Det här är en viktig bok, och både den och föreläsningen gav mig insikter om att jag måste stanna upp och reflektera – vi måste se varandra och möta varje elev med genuint intresse. Så många bra tips! /Personal på resursskola
 • Bra, trygga föreläsare som det var intressant att lyssna på. /Deltagare konferens
 • Lugna, pålästa och samspelade bra./Deltagare konferens
 • Intressant och givande, många konkreta tips och råd. /Deltagare konferens
 • Vi samarbetade under vårterminen 2020 med Skolbyrån, Mia och Anna. Båda var lösningsfokuserade, uppgiftsorienterade, flexibla och mycket kunniga i sitt arbete. De arbetade främst med de yngre eleverna och hade en riktad lässatsning tillsammans med dem. De arbetade också med enstaka av de äldre eleverna där struktur och förståelse var fokus. Vi är mycket nöjda med vårt samarbete och kan verkligen tänka oss att anlita dem igen.  Jenny Blomquist Silverbäckens skola, Sollentuna
 • Bra, tydliga, pratade lagom mycket. /Talare konferens – Skolbyrån modererade
 • Otroligt hjälpsamma och fina när de presenterade och pratade efter att man hade talat. /Talare konferens – Skolbyrån modererade
 • Jag kände mig trygg vilket antagligen gjorde min insats bättre. /Talare konferens– Skolbyrån modererade
 • Vi har valt att anlita dem för fler uppdrag och att vi varmt kan rekommendera dem för för det som ni planerar. /Frida Carlsson, Ability Partner

skolbyran@gmail.com

https://www.instagram.com/skolbyran/?hl=sv