”Vardag igen”

Vi är många som, med andan i halsgropen och med stressen som en trogen följeslagare,  försöker hålla igång en fungerande undervisning. Vi undervisar i klassrummet samtidigt som vi försöker upprätta rutiner för distansundervisning för de elever som, av olika anledningar i coronasmittans spår, sitter hemma. Denna spretighet är ny på många sätt, och innebär utmaningar både för oss lärare och för våra elever. 

Vi behöver fånga varandra och visa att vi har en gemenskap även om vi sitter på olika platser och med olika förutsättningar. Vi behöver hålla fast vid tydliga rutiner, som hjälper både eleverna och oss att hitta fotfäste. Upprop och lite småprat som tydligt visar hur roligt, och viktigt det är att alla är på plats, oavsett vilken plats det råkar vara. Få med alla i början av lektionen så att de känner sig delaktiga och blir en del av ett sammanhang. Gruppera eleverna, ge dem olika roller och gemensamma uppdrag, dela dokument och planeringar med varandra. Öppna upp och skapa transparens och en dialog som kan flyta fritt i de olika rummen. 

Mycket är precis som vanligt. Och den känslan ska vi hålla fast vid.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *