Tryggheten finns i skolan

Nu stängs gymnasieskolorna, och många är vi som försöker finna de bästa lösningarna för våra elever om, eller när, även delar av grundskolorna går samma öde till mötes.

Det är svårt att överblicka vad detta kommer att leda till, och ingen sitter idag med några svar. Vi får lita till experter och myndigheter där kunskap och resurser finns, och låta de som faktiskt har kompetens fatta besluten. När vi litar till expertisen, kan vi ta våra egna uppdrag på allvar och förbereda oss för att möta våra elever i de former som står till buds. 

I våra klassrum finns  självgående och motiverade elever, drivna både av nyfikenhet och uppmuntran hemifrån. Där finns också elever som, med stöttning av  oss pedagoger, når hela vägen genom återkoppling, hjälp och pepp. Ytterligare andra elever både vill och kan när de befinner sig i en pedagogisk miljö där riktlinjer och ramar är tydliga, där utrymme och rum finns för kreativitet och tankar att växa.

Det du tänker och tycker läcker ut, så se till att vara en modig och trygg vuxen som vågar se lösningar. I dag är det framtidstro och möjliga lösningar som står högst på önskelistan! Visst är det fint att vi har lärplattformar som fungerar via teknik, digitala läromedel som står öppna för att hjälpa både oss pedagoger och eleverna att hitta en möjlig väg att tillsammans bedriva skola på distans. Det är vi lärare som behöver vara kittet för det pedagogiska sammanhanget! När den pedagogiska omgivningen uteblir (om inte helt, så i alla fall IRL) ska vi fortfarande stå för tydlig stöttning, uppmuntran och inramning!

Oavsett om du är en av de pedagoger som redan nu har klassrum som ekar tomma, eller om detta scenario kan komma att bli vardag inom en snar framtid: Tänk på att möta dina elever! Starta lektionerna tillsammans, ge tid åt att hitta givande samtalsämnen och skapa tid för gruppen att våga tänka framåt! Visst kommer undervisningen att få sig en törn, men vi kan fortfarande komma vidare tillsammans. Genom att kombinera alla de möjligheter som erbjuds via Skolverket, UR, digitala läromedel och skolplattformar med din egen röst och ditt intresse för eleverna kan vi hitta en stig ut ur oro och isolering. 

Om den  jämlika skola som vi eftersträvar och vill se som självklar inte ska få sig en törn är det viktigt att vi som arbetar i skolan ser till att vi finns där för eleverna. För många av våra elever är skolan tryggheten och vi kan skapa den känslan även om vi bara når varandra via skärmen!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *