Strategier för likvärdig skola

Varför är det så stort fokus på matriser, betygskriterier och examinationer? För att ha ryggen fri. För att regleringen är otydlig. För att ingen har tagit kommandot över skolans struktur och gett den en riktning. Många skolor arbetar på ett helt fantastiskt sätt och lyckas hålla alla bollar i luften, de både siktar och når mål.

Andra tappar sina bollar, eller kastar dem i fel korgar. 

Vi har identifierat några framgångsfaktorer som får fler att nå längre. 

  1. Gemensam veckoplanering med genomgång av uppgifter/prov/läxor. När ska de vara klara? Vad ska vara klart? Hur ska man göra? Vem kan hjälpa? Lämna inte eleven ensam med en digital skolplattform. Komplettera med samtal – visa, stötta och planera tillsammans. Kanske på mentorstid eller samling?
  1. Läxor endast som förberedelse eller färdighetsträning. Till exempel läsläxa, repetition, flippat klassrum inför genomgång och liknande. Det ska aldrig handla om vilka förutsättningar man har att få stöttning i hemmet. Alla uppgifter som behöver förklaras, diskuteras eller exemplifieras ska skötas i skolan med stöttning av pedagog.
  1. Konstruktiv och lärande återkoppling. Gemensam genomgång, samtal och diskussioner. Framåtsyftande kommentarer som ger information om vad som gick fel och hur det kan utvecklas. Positiv återkoppling för att lyfta det som fungerar. “Här tänkte du helt rätt”, “snygg formulering”, “där fångade du innehållet på ett bra sätt”. Poängtera att det är ett naturligt steg i lärandet att göra fel.
  1. Avgränsade och tydliga uppgifter som sker i flera steg. Till exempel kort introduktion, arbete i par, jämföra i grupp, lyfta i helklass. Ta rollen som ledare i klassrummet och styr arbetet.
  1. Synliggör lärandet. Vad är syftet med undervisningen? Vad ska lektionen handla om? Vad ska vi lära oss? Knyt ihop lärandet i slutet av lektionen. Nådde vi vårt syfte? 

  1. Rama in lektionen och strukturera arbetet. Lista det som ska hända under lektionen. Skriv upp annat som kan distrahera; tider för lektionens början och slut, dagens lunch, läxor och annat.
  1. Relationen. I varje klassrum sitter individer. Se dem, tala med dem – skratta tillsammans. Bygg en tillit och flexibilitet som ger lärande, likvärdighet och utveckling. 
  1. Reflektera över läromedel. Läromedel är ett fantastiskt komplement till undervisningen. Att stimulera och väcka lust till lärande och fördjupning genom olika väl utvalda läromedel – digitala och analoga – ger mervärde för eleven och befäster kunskaperna.
  1. Studieteknik. Hur lär man? Svårare än man kan tro. På UR finns fina filmer med studietips att använda med eleverna:  https://www.ur.se/orkaplugga/

#likvärdighetiskolan #pisarapporten #larerefoljerlarare #larerepainstagram #skolavslutning #matriser #ramlektion #synliggjortlärande #demokrati #skolledare #lärare #whenyouarelarare #läxfriskola #detomätbarasrenässans #planering #agilskola #skolutveckling #rättvisutbildning #relation #studieteknik #NPF #läromedel #läraförlivet #undervisning #ramlektion #bedömning #återkoppling #formativbedömning #urskola #orkaplugga #sometimesyouwinsometimesyoulearn #growthmindset 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *