Skola hemma – en komplex fråga

Nu stänger gymnasieskolor, och kanske snart även grundskolor. Ur smittskyddsperspektiv måste man respektera detta. Men det föder tankar om de ungas vardag. Allt hänger samman, och komplexiteten i varje beslut är enorm. Skolstängning stoppar inte självklart unga från att sprida smittan. Vart tar de vägen istället? Vad gör de, vilka träffar de? Kommer de att hålla sig hemma? Vad innebär skolstängning för elevers fysiska och psykiska hälsa? 

Vi tror att det är av stor vikt att skolan direkt tar kommandot i denna situation och skapar en samhörighet, en gemenskap och en daglig struktur. Då kan det normala upprätthållas, åtminstone på ytan – nog så viktigt för måendet. För vissa elever kan en sådan här situation annars vända livet helt på ända. 

I distans- och fjärrundervisningen kan skolan stötta eleven (och därmed samhället) genom att finnas som en stabil punkt för att väga upp det kaos och den osäkerhet som denna extraordinära situation innebär. Eleverna ska studera hemma och ta ansvar. Men det är nog lättare sagt än gjort för många. Vi behöver alla ha tålamod, och vara flexibla i denna helt nya situation. Allt kommer inte att vara perfekt på en gång. 

Vårt samhällsbidrag som lärare blir just nu att skapa goda förutsättningar för barn och unga mitt i krisen. Vi behöver stötta dem, påminna om källkritik och vikten av att använda officiella kanaler för information. Poängtera vikten av att behålla sociala kontakter på olika sätt – ringa, prata, skypa, messa. 

Vi kan finnas där och se varandra – även när vi inte ses. Det här är en paus, men vi gör det bästa av den, tillsammans. 

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *