När skolfrånvaro började räknas som närvaro

Distansundervisning har de senaste veckorna seglat upp som lösningen med stort L i smittskyddstider.

Vi vill flytta perspektivet en liten bit och placera distansundervisningen i en normal skolsituation. I normalfallet befinner sig de flesta elever i en relativt likriktad skolsituation, om än med olika anpassningar. Elever med särskilda behov kan ibland få distansundervisning, eller onlinelektioner för att komplettera en skakig närvaro i skolan. Dock är den allmänna skolan hela tiden inriktad på att den fysiska närvaron är norm.

När vi nu växlar upp beredskapen för olika sätt att undervisa ser vi ett ypperligt tillfälle att bredda den väg som idag är den allmänna skolan.

De elever som är stressade, utbrända eller på annat sätt inte förmår ta de steg som krävs för att rent fysiskt ta sig till skolan kan genom digitala mötesplatser och plattformar ändå gå i skolan.

De elever som stressas av stora klasser, sociala ytor, raster, måltidssituationer eller annat kan få en ingång till daglig struktur och social träning via det digitala klassrummet. Elever med problematisk skolfrånvaro kan få en flexibel, anpassad och trygg plats för lärande.

Vi menar förstås inte att distansundervisning ska ersätta den fysiska skolan. Det vi ser är möjligheter som uppenbaras i denna svåra och extraordinära situation.

Ett flertal elever och vårdnadshavare har den senaste veckan berättat för oss att det nu fungerar bra att gå i skolan. Det beror kanske på att det just nu inte handlar om att förhålla sig till de steg som det innebär att rent fysiskt ta sig till skolan, och vara i den. 

Den allmänna skolan behöver vara flexibel, med flera lösningar i beredskap. Om inte plan A fungerar behöver man ta till plan B. Och plan B kan vara just en social vila – genom distansundervisning.

#distansundervisning #skolahemma #fjärrundervisning #coronaskola #skolnärvaroisikte #skolbyrån #npf #elevensrätt #lärareföljerlärare #lärarepåinstagram #skola #skolledare #påspaningefterskolnärvaro #hemmasittare #bonnierförlagenlära


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *