Med sikte på skolnärvaro

Äntligen snart skolvardag igen då det långa sommarlovet är slut. Ganska många elever längtar faktiskt efter vardagen och tryggheten. 

Lov påverkar elevers mående en hel del. Inte minst de elever som har olika diagnoser, eller problematisk skolfrånvaro. 

När elever som befinner sig i utanförskap glider bort från rutiner och vardaglig struktur kan också steget tillbaka in i skolan bli stort. Då är det viktigt att man bäddar för en bra start. Tänk över de uppstartsdagar som ofta inleder terminen. Dagar då man ska socialisera och vara aktiv i grupp. Det passar inte alla elever. Och faktiskt, det passar inte alla lärare heller…

Inled mjukt, men med struktur och tydlighet. Bemötandet är nyckeln, och dessa dagar finns kanske tid till samtal, enskild planering och individuell uppstart. Om inte, försök att få in tid med åtminstone de elever som har störst behov. Det här är en fråga för hela kollegiet, inte minst för ledningen. 

Uppstarten och inskolningen kan vara en fråga att sätta upp på agendan för det systematiska kvalitetsarbetet.

Var är vi? Vart vill vi? Hur gör vi?